Egyházközség

Szent György Plébániatemplom

Az Árpád-kori időkben már meglévő Szombatfalva első ismert temploma a jelenlegi temetődombon állott. A pápai tizedjegyzék szerint 1333-ban Péter papja „de Sancto Georgio” 6 banális, 1334-ben 2 banális adót fizetett. Sírásás alkalmával ma is előbukkannak a templom alapjai.
A székelyudvarhelyről jelenleg meglévő legrégebbi képen még áll e templom:

Az 1790-es évek elején új templom építéséről döntenek, melyhez a területet a Fehér patak partján Szombatfalvi János királybíró adományozta. A régi templom anyagát felhasználva Kadicsfalvi Török Ferenc udvarhelyi főesperes-plébános anyagi támogatása és szakmai jó tanácsai segítségével felépült a templom, szintén Szent György oltalmába ajánlva, melyet az 1796-os esztendőben szentelt fel gróf Batthyány Ignác erdélyi püspök.
Gálfi Ferenc 1806-ban a régi, középkori templom freskóit így örökítette meg: „Az oldalfalakon az apostolok képei, az oltár megett a Sz. Péter képe crucifix előtt, ostyával, a diadalív falán Sz. Barnabás apostol képe, kezében írás: Et memoriam perennem Amen, S. Barnabas Apostolus Ao.Dni. 1-a Aprilis” (Dávid László írásbeli közlése).
A ma is használatban lévő, terméskőből készült keresztelőkút a régi templom szenteltvíztartója volt.
A templomon teljes, külső-belső felújítást végeztek 2009-2010-ben László Attila plébános és Simó Ferenc gondnok irányításával. Ekkor bővült a sekrestye többszörösére, tárlórésszel kiegészítve a jelenlegi formájára.
A templomudvaron áll az egykori katolikus elemi iskola. A kommunizmus éveiben államosították, majd a Tompa László Általános Iskola elkészülte után az oktatást áthelyezték ezen új épületbe. A régi épületet –ben ravatalozó célra Kovács Sándor főesperes-plébános kéri és kapja vissza a várostól, hallgatólagos megegyezéssel.
2013-2014-ben új, ökumenikus ravatalozó épül a temető mellett, a régi épület rehabilitálása és új rendeltetés keresése folyamatban van.