Csoportok

Mária Légió

A Mária Légió egy lelki közösség, amely az Egyház jóváhagyásával és a Szűzanya vezetésével részt akar vállalni abból a harcból, amit az Egyház minden időben folytat a gonosz erőkkel szemben. Hűségeikkel, erényeikkel és bátorságaikkal azt remélik, hogy méltóknak bizonyulnak a Mennyei Királynő előtt. Imádságos lelkeik hétről – hétre minden hétfőn délután találkoznak egy egyszerű oltár körül.
Kezdőimájuk a Szentlélek segítségül hívása, majd ezt követően a rózsafüzér imádságot imádkozzák. Lelkierősítő gondolatok és könyörgések után megbeszélik és kiosztják a feladatokat, végül a „Magnificat” és a befejező imádság zárja a találkozót.
Itt Szombatfalván, a mi Egyházközösségünkbe 15 fogadalmas tag és 40 háttérimádkozó van. Az aktív tagok hétről – hétre az Egyház életében vállalnak tennivalókat, ki-ki tehetsége szerint. Ugyanakkor a háttérimádkozók imáikkal segítik őket a munkájukban és céljuk elérésében.
Minden évben Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepéhez közeleső szombaton újítják meg a Szűzanyának tett fogadalmaikat, a Szent Miklós templomban.
Úgy vallják, hogy a rózsafüzér imádság elkíséri őket örömben, bánatban és próbatételben egyaránt. Sok-sok gondjukat bízzák rá és mindig bátorítást kapnak utána és Mária mindig az ő védőpalástjával takarja be őket és amilyen gondosan figyelte Mária Jézus fejlődését és egész életét a haláláig, úgy az övéket is végig kíséri úgy a családjuk életében, mint az Egyházközösség életében is.

Akik értünk imádkoznak Bolgáromban | Új Nő

 Ifisek  

A plébániánk ificsoportja 2009-ben kezdte el tevékenységét, első plébánosunk Ft. László Attila, valamint az akkor aktuális gyakorlati éves kispap közreműködésével. Az ificsoport 2014-ben, egy táborban felmerült ötlet után megújult.
Együttléteink vezetője, öt lelkes fiatal, valamint Ft. Ambrus István (Ábel Tiszti) plébános.
A plébánia életében aktívan részt veszünk, ministrálunk, valamint különböző tevékenységekben segítkezünk: táborok szervezése és felügyelése, templomdíszítés, adventi koszorú készítés stb.
Találkozásaink elsődleges célja, a fiatalok Istenhez, valamint az Egyházhoz való közelebb kerülése és megismerése. Valamiféle egyházias lelkület kialakítása és ennek ápolása. Fontos számunkra, hogy a fiatalságunkat megőrizve, felfedezzük Isten tervét a mi életünkben. Ebben az IFI sokat segít, mert az érdekes témák mellett együtt keresünk és találunk választ kérdéseinkre.
Ha már te is betöltötted a 14 évet, és szeretnél egy ilyen közösséghez tartozni, akkor itt a helyed! Várunk szeretettel, szombatonként 19:00 órától, a Szombatfalvi Szent György Plébánia közösségi házában!


Lektorok


Mi, Lektorok a szentmiséken elhangzó Szentírási részek felolvasását vállaltuk szolgálatunk jeléül, hogy mi is Isten igéjét közvetítsük a közösség felé.
2010 őszén alakult közösségünk – egybecsengően plébánosi akarattal (Ft. László Attila) és ki-ki saját elköteleződésével. Találkozóinkon élménybeszámolókat hallgatunk meg egymástól, elkészítjük a beosztást, plébánosi jelenléttel elmélkedést is tartunk. Amióta e közösséghez tartozunk, amióta a liturgia “közös ünnep” lényegét igyekszünk tényleg közösségivé tenni, azóta sűrűbben olvassuk a Szentírást, lélekben többek vagyunk, lélekben másképp vagyunk jelen a szentmisén.