HIRDETÉSEK

Évközi 28. vasárnap

2021. október 10.


A Szűzanya hónapjában vagyunk – legyen rózsafüzér-ima családjainkban!

Ezen a héten a következő, névnapjukat ünneplő testvéreinket köszöntjük:
Ma Borgia Szt. Ferenc, Gedeon, Bendegúz
11H XXIII. Szt. János pápa, Brigitta, Gitta
12K Miksa, Rezső, Edvin
13Sz Kálmán, Ede, Edgár
14Cs I. Szt. Kallixtusz pápa, Helén, Beatrix
15P Avilai Nagy Szt. Teréz
16Sz Alacoque Szt. Margit, Szt. Hedvig, Gál, Aurélia
17V ÉVKÖZI 29. VASÁRNAP, Antiochiai Szt. Ignác, Rudolf, Rezső, Szilamér

Isten éltesse a névnapot, születésnapot, házassági évfordulót, családi eseményt ünneplőket!

Szentmisék a hét folyamán:

Hétfőn: 17:00 – Szándékra
Kedden (MKK): 8:00 – Szándékra
Szerdán (MKK): 8:00 – Szándékra
Csütörtök: 17:00 – †Berkeczi József és Borbála
Péntek: 8:00 – †Berkeczi Márton, Veronika, Péter és Borbála
Vasárnap: 9:30 –† id. Vas Domokos és Márta, Ilona és Juliánna
11:30 – A hívekért


 Egyházközségünknek elhunytjai voltak a héten:
Ferenc László (62) a Lejtő utcából, ésLukács Ágoston (75) az Ugron Gábor utcából.
Isten adjon örök boldogságot nekik!

Szeretettel várjuk a gyermekeket, fiatalokat a plébániai foglalkozásokra.
Sajtókiadványainkat megtalálják az újságos asztalnál – ajánljuk szeretettel –
Istennek hálát adunk a Családos napunkért, megköszönve a részvételt és Isten áldását kérjük jótevőinkre.
Szombaton, a bérmálkozók számára tartunk lelkinapot


Mindenkinek Isten áldotta szép vasárnapot és áldásos hetet kívánok!

 

HIRDETÉSEK

 

Évközi 26. vasárnap

2021. szeptember 26.

 

Ma a Szentírás vasárnapja van. A perselyezés a Bibliatársulat javára történt.
Isten fizesse adományaikat!

Ma Szt. Kozma és Damján, VI. Boldog Pál pápa, Jusztina
27H Páli Szt. Vince Adalbert és Adolf
28K Szt. Vencel
29Sze Szt. Mihály, Gábor és Ráfáel főangyalok
30Cs Szt. Jeromos, Honória, Hunor
Október 1 Lisieux-i Kis Szt. Teréz, Malvin
2Sz Szent Őrzőangyalok, Örs, Petra
3V ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP, Szt. Helga, Jozefa, Hanga

Isten éltesse névnapot, a születésnapot, házassági évfordulót, vagy más, fontos családi eseményt  ünneplőket!

Kezdődik a Szűzanya hónapja, figyeljünk jobban a lelkünkre. Személyes imaidőnkben szenteljünk időt a rózsafüzér elvégzésére.
Legyen rózsafüzér-ima családjainkban!


Szentmisék a hét folyamán:

Hétfőn 17:00 – †Szász Mihály és családja l.ü.
Kedden 8:00 MKK – Szándékra(hálaadás)
Szerdán 8:00 MKK – † Szél András l.ü. (6 hetes)
Csütörtökön 17:00  †Györgydeák Olga  l.ü.
Pénteken 8:00 – †Molnár Adalbert l.ü. -6 hetes megemlékezés
– Elsőpéntek, betegek látogatása
– Keresztút a Székely Kálvárián  17:00 órától
A Kis Szent Teréz Egyházközség búcsúja, az ünnepi szentmise 17:00-tól lesz
Vasárnap 9:30 – A Mária Légió szándékára
–  A szentmisék között szentségimádás
                    11:30 –  a Hívekért


Elhunytja volt Egyházközségünknek: Tifán Imre (†78) a Dózsa György utcából.
Isten adjon örök boldogságot neki.

Hétfőtől megkezdődtek a plébániai hittanórák.
Órarend (a hirdetőtáblákon is):

Hétfő: 15:00– Előkészítősök,  I.–II. oszt
               15:40– III. osztály – elsőáldozási  felkészítő

Kedd: 16:00 – IV. és V. osztály
              17:00 – VI., VII. és VIII. osztály
              18:00 – IX., X. és XI. osztály – bérmálkozok

Szombat:  19:00 – IFI-est

Megvannak az új tanévre szóló szentmisenaplók. Átvehető a sekrestyében.


Zolya Kálmán a Zolya Kálmán és Tófalvi Mária szülők fia feleségül akarja venni Veress Melindát, a Veress Domokos és Jakab Piroska szülők leányát.
Szentségi házasságkötésük október 2-n 15:00 órától köttetik plébániatemplomunkban.
Hirdettetnek azért, hogy közösségünk imában hordozza őket, Istentől a boldog házasélet ajándékát kérve a számukra!

– Ajánljuk sajtókiadványainkat az újságos asztalnál
– Egyházközségünk Családi napot szervez, október 9-én.
– A Bethlenfalvi közösségi házban, online csatlakozva a sepsiszentgyörgyi imacsoporthoz, szeptember 27-én este 7 órától kezdődik az Élet a Lélekben 9 hetes szeminárium. A szeminárium segítséget tud nyújtani, hogy teljes szívvel éljük az evangéliumot, segít az Istennel való bensőséges kapcsolatban és a hitben való növekedésben. Az evangéliumi hit az egyetlen orvosság a mai kor betegségeire: szorongásokra, reménytelenségre, erőtlenségre és közömbösségre. Mindenkit várnak aki meg akarja tapasztalni a hit elevenségét, a Jézussal való élet örömét és Isten közelségét, szeretetét. Bejelentkezni a szemináriumra a helyszínen a kezdés időpontján lehet

–Egy nagyon kedvezményes lehetőséget hirdetünk képzésre olyan fiataloknak, akik még nem töltötték be harmincadik életévüket (29 év felső korhatár). A képzés egy hathetes intenzív tanfolyam, amelynek költségeit a Gyulafehérvári Caritas Iránytű c. programja biztosítja több mint kilencven százalékban. A képzés segít a német nyelv elsajátításában, ezenkívül heti két alkalommal pályaorientációs foglalkozást és péntekenként különböző szakmákkal és szakemberekkel való ismerkedést is magában foglal.
A tanfolyam alatt és után is lesz lehetőség a mentorok segítségét kérni munkahely választás és munkahelyre való felkészülés terén. Egy napra 6 tanóra jut, a tanfolyam akkor kezdődik, amikor elegendő számú jelentkező gyűl össze.
Helyszín: Szent Benedek Tanulmányi Ház, Csíki Kert – Gyergyószentmiklós.
Érdeklődni és jelentkezni Garai-Balázs Leventénél 0728524611 telefonszámon lehet. A helyek száma korlátozott.


Mindenkinek Isten áldotta szép vasárnapot és áldásos hetet kívánok!

HIRDETÉSEK

  

Évközi 25. vasárnap


2021.
szeptember 19.

 

 

                                                                                        „Aki befogad egy ilyen gyermeket az én nevemben, engem fogad be.”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Mk 9,37

Ezen a héten a következő, névnapjukat ünneplő testvéreinket köszöntjük:
Ma Szt. Januáriusz, Vilhelmina, Vilma
20 H Koreai szt. vértanúk, Friderika, Frida
21  K Szt. Máté apostol, Mirella, Ilka
22 Sze Szt. Móricz, Mór
23 Cs Pietrelcinai Szt. Pió atya, Tekla, Líviusz
24 P Szt. Gellért, Mercedes, Gerda
25 Sz Szt. Kleofás, Eufrozina, Kende, Adorján
26 V ÉVKÖZI 26. VASÁRNAP, Szt. Kozma és Damján, VI. Boldog Pál pápa, Jusztina  Szentírás vasárnapja – a perselyezés a Bibliaapostolság támogatására lesz.

Isten éltesse névnapot, a születésnapot, házassági évfordulót, vagy más, fontos családi eseményt ünneplőket!


Szentmisék a hét folyamán:
Hétfőn 17:00 – Szándékra
Kedden 8:00 MKK – Szándékra
Szerdán 8:00 MKK – Szándékra
Csütörtökön: 16:30 –Rózsafüzér
                         17:00  – Szent Pio ünnepe kapcsán szentmise a MKK kápolnában
                         18:00 –Szentségimádás
Pénteken
: 8:00 – Szándékra
Vasárnap: 9:30 – †Molnos Ferenc és †Vilma, †Tófalvi Lajos és †Anna l. ü.
11:30 a Hívekért


Hétfőtől megkezdődnek a plébániai hittanórák– szeptember 20 és 21-n.
Órarend (a hirdetőtáblákon is) :
Hétfő:
15:00–15:50 Előkészítősök,  I.–II. osztály
15:40–16:40   III. osztály – elsőáldozási  felkészítő

Kedd:  
16:00 – IV. és V. osztály
17:00 – VI., VII. és VIII. osztály
18:00 – IX., X. és XI. osztály – bérmálkozási  felkészítő

Szombat:
19:00 – IFI-est

Anyaszentegyházunk házasulandókat hirdet:

Gábor Katalin-Juditot a +Gábor Imre és Tankó Anna szülők leányát feleségül akarja venni Fekete Zoltán, a Fekete Zoltán-Áron és Vékás Berta szülők fia.
Szentségi házasságkötésük szeptember 25-n 14:00 órától köttetik plébániatemplomunkban.
valamint
Tököly Nórát a Tököly Imre és András Mária-Magdolna szülők leányát feleségül akarja venni Sófalvi Ottó, a Sófalvi Ottó és Sinka Hajnal szülők fia.
Szentségi házasságkötésük szeptember 25-n 16:00 órától köttetik plébániatemplomunkban.
valamint
Zolya Kálmán a Zolya Kálmán és Tófalvi Mária szülők fia feleségül akarja venni Veress Melindát, a Veress Domokos és Jakab Piroska szülők leányát.
Szentségi házasságkötésük október 2-n 15:00 órától köttetik plébániatemplomunkban.

 Hirdettetnek azért, hogy közösségünk imában hordozza őket, Istentől a boldog házasélet ajándékát kérve a számukra!

Szept. 22 és nov. 24 között lelkigyakorlat lesz  gyászolók részére a Szent Pio házban. További információk a hirdetőtáblán.
A jövő vasárnap, Szentírás vasárnapja alkalmával, főegyházmegyei gyűjtést tartunk a Szentírás üzenetének terjesztése céljából. Isten Igéjének ismertetése, hirdetése elsőrendű feladatunk a lelkipásztori szolgálatban. Isten fizesse adományaikat.
Ajánljuk sajtókiadványainkat az újságos asztalnál

Mindenkinek Isten áldotta szép vasárnapot és áldásos hetet kívánok!

 

HIRDETÉSEK

 

Évközi 22. vasárnap

 2021. augusztus 29.

 

„Kívülről semmi sem kerülhet be az emberbe, ami beszennyezhetné. Hanem ami belőle származik, az teszi az embert tisztátalanná.”

Ezen a héten a következő, névnapjukat ünneplő testvéreinket köszöntjük:
Ma Ker. Szt. János vértanúsága, Szabina, Beatrix, Erna
30H Rózsa, Félix, Patrik
31K Erika, Bella, Arisztid, Aida, Ramona
SZEPTEMBER 1P Szt. Egyed, Egon, Noémi, Tamara
2Cs Rebeka, Dorina
3P Nagy Szt. Gergely pápa, Hilda, Szende
4Sz Rozália
5V ÉVKÖZI 23. VASÁRNAP  Kalkuttai Szent Teréz, Viktor, Lőrinc, Alpár

Isten éltesse névnapot, a születésnapot, házassági évfordulót, vagy más, fontos családi eseményt ünneplőket!


Szentmisék a hét folyamán:

Hétfőn 17:00 – Szándékra
Kedden 8:00 MKK – Szándékra
Szerdán 8:00 MKK – Szándékra   Elsőszerda 23:00 MKK
Csütörtökön 17:00 – †Burszán Géza l. ü.
Pénteken 8:00 – Szándékra
                           Elsőpéntek, betegek látogatása
                           17:00 – Keresztút a Székely Kálvárián
Vasárnap 9:30 – Mária Légió szándékára
                           11:30 – a Hívekért

 Anyaszentegyházunk házasulandókat hirdet:

Arros Rékát az +Arros Imre-Levente és Kovács Melinda szülők leányát feleségül akarja venni Benedek Zalán, a Benedek Csaba és Madaras Enikő-Rozália szülők fia.
Szentségi házasságuk szeptember 4-n 16:00 órától köttetik plébániatemplomunkban.

valamint

Tamás Tündét a Tamás László és Gergely Edit szülők leányát feleségül akarja venni Józsa Attila, a Józsa László és Márton Ilona szülők fia.
Szentségi házasságuk szeptember11-n 16:00 órától köttetik plébániatemplomunkban.

Hirdettetnek azért, hogy közösségünk imában hordozza őket, Istentől a boldog házasélet ajándékát kérve a számukra!

Ajánljuk sajtókiadványainkat az újságos asztalnál

Mindenkinek Isten áldotta szép vasárnapot és áldásos hetet kívánok!


HIRDETÉSEK

 Évközi 21. vasárnap

 2021. augusztus 22.„Uram, kihez menjünk? Az örök élet igéi nálad vannak.”
                                                                                                                         Jn 6, 60-69

Ezen a héten a következő névnapjukat ünneplő testvéreinket köszöntjük:

Ma Szűz Mária királynő, Menyhért, Mirjám
23H Limai Szt. Róza, Bence, Farkas
24K Szt. Bertalan apostol, Aliz
25Sz Kalazanci Szt. József, Szt. Lajos, Patrícia
26Cs Izsó, Zamfira, Rita
27P Szt Mónika, Gáspár, Cézár
28Sz Szt. Ágoston, Mózes
29V ÉVKÖZI 22. VASÁRNAP  Ker. Szt. János vértanúsága, Szabina, Beatrix, Erna

                 Isten éltesse névnapot, a születésnapot, házassági évfordulót, vagy más, fontos családi eseményt ünneplőket!


Szentmisék a hét folyamán:

Hétfőn 17:00 – Szándékra
Kedden 8:00 MKK – A rózsafüzér társulatok tagjaiért
Szerdán 8:00 MKK – A Gergely család elhunytjaiért
Csütörtökön 17:00 – †Kelemen Molnár János l. ü.
Pénteken 8:00 – †Balázs Gizella l. ü. (6 hetes)
Vasárnap 9:30 – †Bálint család elhunytjaiért
   11:30 – a Hívekért

 Anyaszentegyházunk házasulandókat hirdet:

Kubanek Csaba, a Kubanek Lajos és Laczkó Erzsébet szülők fia feleségül akarja venni Vincze- Pál Krisztinát a Vincze-Pál András és Kudor Gyöngyi szülők leányát.

Szentségi házasságuk augusztus 28-n 14:00 órától köttetik Homoródfürdőn.

Hirdettetnek azért, hogy közösségünk imában hordozza őket, Istentől a boldog házasélet ajándékát kérve a számukra!

 Az Egyházközségnek elhunytja volt a héten:Molnár Albert (50) a Homoród utcából.

Isten adjon örök boldogságot neki!

  • Ma délután a Szent Pio Lelkigyakorlatos ház és a Mária Királynő kápolnájának a búcsúja van. 16:00 órától rózsafüzér imádság és 17:00 órától van a búcsús szentmise. Mindenkit szeretettel várunk.
  • Zarándoklatra hívnak a Mária úton, a családfelelős férfi tagjaiért. Bővebben a plakáton.

–Ajánljuk sajtókiadványainkat az újságos asztalnál

 

Mindenkinek Isten áldotta szép vasárnapot és áldásos hetet kívánok!

 

HIRDETÉSEK

 

 Évközi 20. vasárnap

 2021. augusztus 15.

 

 

„Boldog, aki hitt annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki!” (Lk. 1, 39-56)


Ezen a héten a következő, névnapjukat ünneplő testvéreinket köszöntjük:
Ma SZŰZ MÁRIA MENNYBE FELVÉTELE, Nagyboldogasszony
16H Szt. Ponciánusz és Szt. Hippolitus, Ábrahám, Rókus, Asszunta
17K Jácint, Réka, Anasztáz
18Sz Eudes Szt. János, Szt. Ilona, Lenke, Ilma
19Cs Szt. Bernát, Huba
20P SZENT ISTVÁN KIRÁLY (Főegyházmegyénk alapítója)
21Sz X. Szt. Piusz pápa, Sámuel, Zsanett
22V ÉVKÖZI 21. VASÁRNAP  Szűz Mária királynő, Menyhért, Mirjám

Isten éltesse a névnapot, a születésnapot, házassági évfordulót, vagy más, fontos családi eseményt ünneplőket!


Szentmisék a hét folyamán:
Hétfőn 17:00 – Szándékra
Kedden 8:00 MKK – Szándékra
Szerdán 8:00 MKK – A rózsafüzér társulatok tagjaiért
Csütörtökön 17:00 – †Barabás Lőrinc l.ü.
Pénteken 8:00 – Szándékra
Vasárnap 9:30 – †Bálint Simon és Magdolna l. ü.
                 11:30 – a Hívekért


Vasárnap, augusztus 22-én, Szűz Mária Királynő ünnepén, a Szent Pio Lelkigyakorlatos ház és a Mária Királynő kápolnájának a búcsúja van.
Az ünneplés szombaton este 8 órától szentségimádással kezdődik; majd vasárnap 16:00 órától rózsafüzér imádsággal folytatódik, és 17:00 órától a búcsús szentmisével zárul. Mindenkit szeretettel várunk.

 

 Az Egyházközségnek elhunytja volt a héten:Széll András (67) a Kőrösi Csoma Sándor utcából.

Isten adjon örök boldogságot neki!

 Anyaszentegyházunk házasulandókat hirdet:
Dobai Gábor, a †Dobai Gábor és Bak Margit szülők fia feleségül akarja venni Fábián Máriát, a Fábián Zoltán és Tófalvi Erzsébet szülők leányát.
Szentségi házasságuk augusztus 21-n 14:00 órától köttetik Székelyszenttamáson.
Hirdettetnek azért, hogy közösségünk imában hordozza őket, Istentől a boldog házasélet ajándékát kérve a számukra!

 Anyaszentegyházunk házasulandókat hirdet:
Kubanek Csaba, a Kubanek Lajos és Laczkó Erzsébet szülők fia feleségül akarja venni Vincze – Pál Krisztinát a Vincze – Pál András és Kudor Gyöngyi szülők leányát.
Szentségi házasságuk augusztus 28-n 14:00 órától köttetik Homoródfürdőn.
Hirdettetnek azért, hogy közösségünk imában hordozza őket, Istentől a boldog házasélet ajándékát kérve a számukra!

–Ajánljuk sajtókiadványainkat az újságos asztalnál

 Mindenkinek Isten áldotta szép vasárnapot és áldásos hetet kívánok!


HIRDETÉSEK


Évközi 19. vasárnap

2021.
augusztus 8.„Én vagyok az égből szállott élő kenyér, * aki eszik ebből a kenyérből, örökké élni fog.”

                                                                                                                                                                      Jn 6,51

 

Ezen a héten a következő, névnapjukat ünneplő testvéreinket köszöntjük:

Ma Szt. Domonkos, Gusztáv, Zádor
9H Szt. Terézia Benedikta (Európa társvédőszentje), Emőd
10K Szt. Lőrinc, Bianka, Csilla
11Sz Szt. Klára, Zsuzsanna, Tibor, Tiborc
12Cs Chantal Szt. Johanna Franciska, Klára, Diána
13P XI. Bold. Ince pápa, Ipoly, Csongor
14Sz Szt. Maximilián Mária Kolbe, Marcell, Özséb
15 V ÉVKÖZI 20. VASÁRNAP  SZŰZ MÁRIA MENNYBE FELVÉTELE, Nagyboldogasszony

Isten éltesse névnapot, a születésnapot, házassági évfordulót, vagy más, fontos családi eseményt ünneplőket!


Szentmisék a hét folyamán:
Hétfőn 17:00
– Szándékra
Kedden 8:00 MKK – Szándékra (gyógyulás)
Szerdán 8:00 MKK – †Major Antal és Anna l. ü.
Csütörtökön 17:00 – †Magyari Gyula l. ü. -6 hetes megemlékezés
Pénteken 8:00 – †Csiki Imre l. ü. -6 hetes megemlékezés
Vasárnap 9:30 – †Imre Zoltán és Magda l. ü.
    11:30 – a Hívekért

 

Anyaszentegyházunk házasulandókat hirdet:

Bajnai Balázs, a †Bajnai Csaba-Zsigmond és Csaholczi Olga-Klára szülők fia feleségül akarja venni Miklós Hajnalkát, a Miklós József és Titi Hajnal szülők leányát.
Szentségi házasságuk augusztus 14-n 15:00 órától köttetik Plébániatemplomunkban.
Hirdettetnek azért, hogy közösségünk imában hordozza őket, Istentől a boldog házasélet ajándékát kérve a számukra!

Ajánljuk sajtókiadványainkat az újságos asztalnál

 

Mindenkinek Isten áldotta szép vasárnapot és áldásos hetet kívánok!

HIRDETÉSEK

 Évközi 18. vasárnap

 2021. augusztus 1.

 

 

„Aki hozzám jön, többé nem éhezik, és aki bennem hisz, soha nem szomjazik.”

 

Ezen a héten a következő, névnapjukat ünneplő testvéreinket köszöntjük:
Ma Liguori Szt. Alfonz Mária, Boglárka, Nimród
2H Porcinkula- búcsú, Vercelli Szt. Özséb, Eymard Szt. Péter, Julián, Lehel
3K Hermina, Lídia, Kamélia
4Sz Vianney Szt. János, Domonkos, Dominik, Dominika
5Cs Havas Boldogasszony, Krisztina, Zita, Jázmin
6P Urunk színeváltozása, Berta, Bettina
7Sz II. Szt. Szixtusz és társai, Szt. Kajetán, Ibolya, Arabella
8V ÉVKÖZI 19. VASÁRNAP  Szt. Domonkos, Gusztáv, Zádor

                 Isten éltesse névnapot, a születésnapot, házassági évfordulót, vagy más, fontos családi eseményt ünneplőket!


Szentmisék a hét folyamán:
Hétfőn: 17:00
– Szándékra *
Kedden: MKK: 8:00–Szándákra*
Szerdán: MKK: elsőszerdai virrasztás, szentmise: 23:00
Csütörtökön: 17:00 – †Péter Ágoston és Ildikó l.ü.
Pénteken: 8:00 – A rózsafűzér társulatok tagjaiért,
                                – elsőpéntek – betegek látogatogatása
                                -17:00 órától: keresztút a Székely kálvárián
Vasárnap 9:30 – †A Péter család elhunytjaiért
                    11:30 – a Hívekért


Anyaszentegyházunk házasulandókat hirdet:

  Bajnai Balázs, a †Bajnai Csaba-Zsigmond és Csaholczi Olga-Klára szülők fia feleségül akarja venni

    Miklós Hajnalkát, a Miklós József és Titi Hajnal szülők leányát.

Szentségi házasságuk augusztus 14-n 15:00 órától köttetik Plébániatemplomunkban.

Hirdettetnek azért, hogy közösségünk imában hordozza őket, Istentől a boldog házasélet ajándékát kérve a számukra!


Ajánljuk sajtókiadványainkat az újságos asztalnál
Elsővasárnap, a szentmise után szentségimádás lesz

 

Mindenkinek Isten áldotta szép vasárnapot és áldásos hetet kívánok!

HIRDETÉS  

 

Évközi 15. vasárnap

 2021. július 11.


“Azok elmentek, s hirdették a bűnbánatot, sok ördögöt kiűztek, és olajjal megkenve sok beteget meggyógyítottak.” (Mk 6,12-13)

Ezen a héten a következő, névnapjukat ünneplő testvéreinket köszöntjük:

Ma V ÉVKÖZI 15. VASÁRNAP Szt. Benedek (Európa fővédőszentje),Nóra, Lili, Lilla, Nelli
12H Dalma, Izabella, Eleonóra
13K Szt. Henrik, Jenő, Margit
14Sz Lelliszi Szt. Kamill, Örs, Stella, Ulrik
15Cs Szt. Bonaventura, Henrik, Roland
16P Kármel-hegyi Boldogasszony, Kármen, Valter, Enikő
17Sz Szt. Zoérárd-András és Benedek, Elek, Endre
18V ÉVKÖZI 16. VASÁRNAP, Szt. Hedvig, Cecília, Frigyes, Milán

Isten éltesse névnapot, a születésnapot, házassági évfordulót, vagy más, fontos családi eseményt ünneplőket!


Szentmisék a hét folyamán:
Hétfőn 17:00 – † Szente Margit l. ü.
Kedden 8:00 MKK– Hálaadás szándékára
Szerdán 8:00 MKK – † Péter János és † Erzsébet l.ü.
Csütörtökön 17:00 –†Simó János l.ü.
Pénteken 8:00 – †András Csaba l.ü.
Vasárnap 9:30 † Borbély Béla l.ü.
11:30 a Hívekért

Ft. Küsmődi Csongor-Ignác és Ft. Miklós Szilárd újmisések primiciás szentmisét mutatnak be közösségünkben.


Isten fizesse a Homoród utca adományát, amelyet a koszorúmegváltásba adtak a gyászoló család részére, Csiki Imrebácsi temetésén. A gyászoló család a plébániának adományozta.
– Kedves GYEREKEK! Szeretettel meghívunk a jövő héten, (július 12–16 között) a nyári táborra, ahol mint barátok találkozhatunk Jézussal, és együtt játszhatunk. Minden előkészítős, I., II., III., IV., V. és VI. osztályos gyereket várunk a szombatfalvi templom udvarára 9–16 óráig.
Kedves FIATALOK! Szeretettel hívunk benneteket, VII.–XII. osztályosokat táborozni Pálpatakára július 19–23. között. Jelentkezéseteket a plébánián várjuk!
– Július 15-18 között a Szent Pio Lelkigyakorlatos Házban lelkigyakorlatot szervez a Gyulafehérvári Caritas és a Segítő Nővérek közössége szenvedélybetegek és a hozzátartozók részére. Érdeklődni és jelentkezni Kedves Ritánál, részletek a plakáton található.”
–Ajánljuk sajtókiadványainkat az újságos asztalnál

Mindenkinek Isten áldotta szép vasárnapot és áldásos hetet kívánok!

                 HIRDETÉS                 

Évközi 14. vasárnap

                                                                                                                                                                                     
     2021. július 4.


Ezen a héten a következő, névnapjukat ünneplő testvéreinket köszöntjük:

Ma Portugáliai Szt. Erzsébet, Berta, Izabella, Ulrik
5H Zacharia Szt. Antal Mária, Emese, Sarolta, Mária
6K Goretti Szt. Mária, Melitta, Csaba, Izaiás
7Sz Apollónia, Donát, Wilibáld
8Cs Ellák, Edgár
9P. Zhao Rong Szt. Ágoston és társai Lukrécia, Veronika, Ruth, Hajnalka
10Sz Amália, Melina, Ulrika
11V ÉVKÖZI 15. VASÁRNAP Szt. Benedek (Európa fővédőszentje),Nóra, Lili, Lilla, Nelli

 

Isten éltesse névnapot, a születésnapot, házassági évfordulót, vagy más, fontos családi eseményt ünneplőket!


Szentmisék a hét folyamán:

Hétfőn 17:00 – Szándékra családért
Kedden 8:00 MKK–†Maráth József és †Rózália
Szerdán 23:00 MKK – Elsőszerda, virrasztás lesz
Csütörtökön 17:00 –†Pál Ilona l.ü.
Pénteken 8:00 – †Hálaadás szándékára
Vasárnap 9:30 Bálint Emese Erzsébet l.ü. 6 hetes szentmise
                   11:30 – a Hívekért

Az Egyházközségnek elhunytja volt a héten: †Csiki Imre (83) a Homoród utcából.
Isten adjon örök boldogságot neki!


Ajánljuk sajtókiadványainkat az újságos asztalnál
Elsővasárnap, szentségimádás lesz most a szentmise után
Július 9-11 között a Szent Pio Lelkigyakorlatos Házban “Mi lesz ebből a gyerekből?” címmel gyógyító-lelkigyakorlatot tart Ft. Hajlák Attila-István plébános.
Előzetes bejelentkezés szükséges július 7-ig. Bővebb információ a plakáton található. Szeretettel várjuk az érdeklődőket!

 

Mindenkinek Isten áldotta szép vasárnapot és áldásos hetet kívánok!

“Maga is csodálkozott hitetlenségükön.” Mk 6,6

 

                                          HIRDETÉSEK

 
Évközi 13. vasárnap
2021. június 27.

 

„Ne félj, csak higgy!”  Mk 5,36

 

Ezen a héten a következő, névnapjukat ünneplő testvéreinket köszöntjük:
Ma Szt. László király (Erdély fővédőszentje)
28H Gyulafehérvári főszékesegyház felszentelése, Szt. Ireneusz, Irén, Iringó, Levente, Jerne
29K Szent Péter és Szent Pál apostolok főünnepe
30Sz A római egyház első szent vértanúi
1Cs Tihamér, Annamária, Áron, Anikó
2P Sarlós Boldogasszony ünnepe, Ottó, Jenő
3Sz Szt. Tamás apostol, Kornél, Soma
4V ÉVKÖZI 14. VASÁRNAP Portugáliai Szt. Erzsébet, Berta, Izabella, Ulrik

Isten éltesse névnapot, a születésnapot, házassági évfordulót, vagy más, fontos családi eseményt ünnepelőket!


Szentmisék a hét folyamán:

Hétfőn 8:00 MKK-*Szándékra
17:00 –†Bokor Béla, fiai Béla és Szabolcs l.ü.
Kedden 8:00 MKK–Hívekért
Szerdán 8:00 MKK – †Máthé Zoltán l.ü.
Csütörtökön 17:00 –Szándékra
Pénteken 8:00 – †Siklódi Ádám l.ü. meglátogatjuk az elsőpéntekes betegeket
                   17:00 órától KERESZTÚT A SZÉKELY KÁLVÁRIÁN
Vasárnap 9:30
Mária Légió szándékára Elsővasárnap, szentségimádás lesz a két szentmise között.
                     11:30 – a Hívekért


Ma a perselyezés a Szentszék javára történt (Péter fillérek) Isten fizesse adományaikat.
Kedden Szent Péter és Szent Pál apostolok főünnepén 18 órától a Ferences templomban búcsús szentmise

Az Egyházközségnek elhunytja volt a héten: †Magyari Gyula (80) a Cseresznye utcából.
Isten adjon örök boldogságot neki!

Ajánljuk sajtókiadványainkat az újságos asztalnál

Mindenkinek Isten áldotta szép vasárnapot és áldásos hetet kívánok!

HIRDETÉSEK


Évközi 12. vasárnap


          2021. június 20.

Ezen a héten a következő, névnapjukat ünneplő testvéreinket köszöntjük:

Ma Rafael, Keve, Flóra
21H Gonzága Szt. Alajos, Leila, Olga, Lujza
22K Fisher Szt. János, Morus Szt. Tamás, Nolai Szt. Paulinusz, Paulina, Paula
23Sz Szidónia, Zoltán, Zolna, Etelka
24Cs Keresztelő Szt. János születése, Iván
25P Vilma, Viola, Vilmos, Dorottya
26Sz Alexandriai Szt. Cirill, János, Pál
27V ÉVKÖZI 13. VASÁRNAP Szt. László király (Erdély fővédőszentje)

Isten éltesse névnapot, a születésnapot, házassági évfordulót,vagy más, fontos családi eseményt ünnepelőket!


Szentmisék a hét folyamán:

Hétfőn 17:00 – Szándékra
Kedden 8:00 Mária Királynő Kápolna – Szándékra
Szerdán 8:00 Mária Királynő Kápolna – †Máthé Áron és Erzsébet
Csütörtökön 17:00 – †Szabó Ida -6 hetes- megemlékezés
Pénteken 8:00 – †Balázs Mihály és Margit
Vasárnap 9:30 †Szente Margit
                11:30 – a Hívekért


– Jövő vasárnap a perselyezés a Szentszék javára történik (Péter fillérek) Isten fizesse adományaikat.
–Ajánljuk sajtókiadványainkat az újságos asztalnál

 

Mindenkinek Isten áldotta szép vasárnapot és áldásos hetet kívánok!

 „Miért féltek? Még mindig nincs bennetek hit?”

                                                                                                          Mk 4,35-41

HIRDETÉSEK

Évközi 11. vasárnap

2021. június 13
.

 

Ezen a héten a következő, névnapjukat ünneplő testvéreinket köszöntjük:

Ma Páduai Szt. Antal, Anett, Antónia, Tóbiás
14 H Vazul, Hedvig, Valér, Herta, Elizeus
15 K Árpád-házi Boldog Jolán, Vid, Zója, Viola, Modeszt
16 Sze Jusztina, Jusztin, Arany Benő
17 Cs Laura, Alida, Alina, Szabolcs
18 P Arnold, Levente, Márkus
19 Szo  Szt. Romuáld, Gyárfás
20 V Évközi 12. vasárnap, Rafael, Keve, Flóra

Isten éltesse névnapot, a születésnapot, házassági évfordulót, vagy más, fontos családi eseményt ünneplőket!


Szentmisék a hét folyamán:

Hétfőn 8:00 – Szándékra
Kedden 8:00 Mária Királynő Kápolna †Bálint János l.ü. -6 hetes megemlékezés
Szerdán 8:00 Mária Királynő Kápolna – †Kovács Albert és Erzsébet l.ü.
Csütörtökön 17:00 – Szándékra
Pénteken 8:00 – Rózsafüzér társulatok tagjaiért
Vasárnap 9:30 – †Búzás József és Berta, Nagy Sándor és Piroska l.ü.
             11:30  A hívekért


– Véget érnek a plébániai hittanórák. – Istennek hálát adunk, hogy az elmúlt időben találkozhattunk a gyermekekkel, fiatalokkal.
–A nyár folyamán táborba hívjuk a gyermekeket, fiatalokat:

  • Július 12-16 között, itt a Templomnál, a O-VI. osztályosoknak
  • Július 19-23 között, Pálpatakán a VII.-XII. osztályosokat
    – Ajánljuk sajtókiadványainkat az újságos asztalnál

Mindenkinek Isten áldotta szép vasárnapot és áldásos hetet kívánok!

Mikor azonban elvetik, kikel és minden kerti veteménynél nagyobb lesz.”

                                                                                                                                                        Mk 4,26-34

HIRDETÉSEK


Szentháromság vasárnapján


2021. május 30.


Isten áldja, és éltesse sokáig mindazokat, akik a héten névnapot, születésnapot ünnepelnek!


Ma  Szentháromság vasárnapján, Szt. István ereklyéinek átvitele, Szt. Johanna, Janka, Zsanett, Nándor
31 H Angéla, Petronella, Marietta
1 K Jusztinusz, Tünde
2 Sz Szt. Marcellinusz és Szt. Péter, Kármen, Anita, Etele
3 Cs ÚRNAPJA Lwanga Szt. Károly és vértanútársai, Klotild, Cecília
4 P Szt. Quiriniusz, Bulcsú, Kerény, Ildikó
5 Sz Szt. Bonifác, Fatima, Kund, Regő
6 V Évközi 10. vasárnap, Szt. Norbert


Szentmisék a hét folyamán:

Hétfőn 17:00 – †Nagy Károly és Klára l.ü.
Kedden 8:00 Mária Királynő Kápolna  Szándékra*
Szerdán 8:00 Mária Királynő Kápolna –†Sándor l.ü.
23:00 – Elsőszerda, szentmise és virrasztás a Mária Királynő Kápolnában
Csütörtökön ÚRNAPJA , ünnepi szentmise 17:00 órától a templomban
Péntek 8:00 a Mózes család elhunytjaiért
                        – Elsőpéntek: meglátogatjuk a betegeket
             17:00 –  Keresztút a Székely kálvárián
Vasárnap 9:30 a Mária Légió tagjaiért
                   11:30 – a hívekért, a két szentmise között Szentségimádást tartunk


Kedden, június 1- örökös szentségimádási napunk
A szentségimádás 10:00 órától kezdődik ünnepélyes szentségkitétellel
Az imát a különféle közösségek tagjai az alábbi beosztás szerint vezetik:
– 10:00 órától a Mária Légió tagjai,
– 11:00 órától a Rózsafüzér társulatok tagjai,
– 12:00 órától Elsőáldozott gyerekek és szüleik
– 13:00 órától Gyermekek, családok
– 14:00 órától Egyháztanács és férfiak
– 15:00 órától Neokatekumen közösség tagjai
– 16:00 órától az ifjak vezetik,
– 17:00 órától közös óra
A bezáró szentmise 18:00 órától lesz


Hétfőn várjuk hittan órára a gyerekeket. Kedden a Szentségimádásra.
Ajánljuk sajtókiadványainkat az újságos asztalnál, van Krisztus Világa és Adoremus

 

„És íme, én veletek vagyok mindennap a világ végéig!” (Mt 28,20)

HIRDETÉSEK


Pünkösdvasárnap


2021. május 23.

 

 

Jöjj Szentlélek Isten és újítsd meg családjainkat, újítsd meg életünket.
Áldást így kérek mindazokra, akik a héten névnapot, születésnapot ünnepelnek!

 

Ma Pünkösd, a Szentlélek eljövetele, Apor Bold. Vilmos, Renáta, Dezső

24 Pünkösdhétfő, Szűz Mária, a ker. segítsége, Eszter, Eliza

25 K Tiszt. Szt. Béda, VII. Szt. Gergely, Pazzi Szt. Mária Magdolna, Szt. Orbán

26 Sze Néri Szt. Fülöp, Evelin, Gyöngyvér

27 Cs Canterbury Szt. Ágoston, Nándor, Pelbárt

28 P Szt. Emil, Csanád, Vilma

29 Szo Ervin, Magdolna

30 V Szentháromság vasárnapja, (évk. 9.vas.), Szt. István király ereklyéinek átvitele, Szt. Johanna, Janka, Zsanett, Nándor, Zente


Szentmisék a hét folyamán:

Pünkösdhétfőn– ünnepzárónk az Ugron kápolnánál: 9:00 – Keresztút a Székely kálvárián, 10:00 – szentmise

Kedden: 8:00 Mária Királynő Kápolna – †Péter Ferenc, Ildikó, László Erzsébet, Berze Katalin

Szerdán: 8:00 Mária Királynő Kápolna – Szándékra

Csütörtökön: 17:00 – †ifj. Nagy Károly

Pénteken: 8:00 – †Murariu Sándor valamit id. és ifj. †Péter Zsigmond és †Rebeka

Vasárnap: 9:30 – †Györfi József

11:30 – A hívekért


Hétfőn nem lesz plébániai hitoktatás, az Ugron kápolnához hívom a gyerekeket fiatalokat is. Kedden pedig lesz, várjuk a fiatalokat, gyerekeket.

Házassági hirdetés: Geréb Zoltán feleségül akarja venni Márton Annát.

Megjelent a Csengettyű, kérjük az utca felelősöket, hogy a szentmise után vegyék át, köszönjük.

 

„Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket.”…

„Vegyétek a Szentlelket!” (Jn 20, 19-23)HIRDETÉSEK

Húsvét 7. vasárnapján

2021. május 16.

 


A héten a következő, névnapjukat ünneplő testvéreinket köszönthetjük:

Ma  HÚSVÉT 6. VASÁRNAPJA, Nepomuki Szt. János, Mózes, Botond

17 H Paszkál, Andor, Brúnó

18 K I. Szt. János pápa, Alexandra, Erik, Erika

19 Sz Szt. Celesztin pápa, Ivó, Milán, Buda, Sára

20 Cs Sziénai Szt. Bernardin, Bernát, Felícia, Hanna

21 P Magallán Szt. Kristóf és társai- mexikói vértanúk, Konstantin, Szilárd

22 Sz CSÍKSOMLYÓI BÚCSÚ Szt. Rita, Júlia,

23 V Pünkösd, a Szentlélek eljövetele, Apor Boldog Vilmos, Renáta, Dezső

Isten éltesse névnapot, a születésnapot, házassági évfordulót, és más családi eseményt ünneplőket!


Szentmisék a hét folyamán:

Hétfőn 17:00 – Szándékra

Kedden 8:00 MR – Szándékra

Szerdán 8:00 MR – †Szente Margit l.ü.

Csütörtökön 17:00 – †Sebestyén Bencze László l.ü.

Pénteken 8:00 – Szándékra*

Vasárnap 9:30 †László Albert, †Irén, és fiuk †Géza l.ü.

11:30 a Hívekért


–Május a Szűzanya hónapja. Minden szentmise előtt 15 perccel ájtatosságot végzünk a Szűzanya tiszteletére.

Hittanórák időpontja a megszokott, melyre szeretettel várom a gyermekeket, fiatalokat.

–A bérmálkozás egyházközségünkben: október 24.-én, vasárnap du. 5 órakor lesz.

–Köszönet a csíksomlyói tűzvész károsultjainak megsegítéséért.

–Csíksomlyói búcsúra lehet iratkozni a sekrestyében vagy az irodán (70 személy).

Legfontosabb tudnivalók:

  1. nem engedélyezett az autóbusszal szervezett zarándoklat;
  2. be kell tartani a közegészségügyi szabályokat: maszk viselése, távolság betartása;
  3. a zarándokok csak hivatalos kitűzővel vehetnek részt;

–Hálásan köszönjük azok adományát, akik az adójuk 3,5%-át a templomunk javára ajánlották fel.

–Ajánljuk sajtókiadványainkat az újságos asztalnál

 

Szent Atyám, tartsd meg őket a nevedben, akiket nekem adtál,

hogy egy legyenek, mint mi!

HIRDETÉSEK


Húsvét 6. vasárnapján

2021. május 9.


„Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint annak, aki életét adja barátaiért.”

A héten a következő, névnapjukat ünneplő testvéreinket köszönthetjük:

Ma  Gergely, Katinka, Izabella, Karola

10 H Antónia, Pálma, Izidor, Ármin, Jób, Armand

11 K Salkaházi Bold. Sára, Ferenc

12 Sz Szt. Pongrác, Szt. Néreusz, Szt. Achilleusz

13 Cs Áldozócsütörtök, Urunk mennybemenetele, Fatimai Boldogságos Szűz Mária, Szervác, Imelda, Imola

14 P Bonifác, Gyöngyi

15 Sz Szt. Zsófia, Szonja, Izsák

16 HÚSVÉT 7.Vasárnapja, Nepomuki Szt. János, Mózes, Botond

Isten éltesse névnapot, a születésnapot, házassági évfordulót, és más családi eseményt ünneplőket!


Szentmisék a hét folyamán:

Hétfőn 17:00 – Szándékra
Kedden 8:00 MR – A Tankó család szándékára
Szerdán 8:00 MR – †id. Tódor Miklós l.ü.
Csütörtökön 17:00 – ünnepi szentmise
Pénteken 8:00 – A rózsafüzér társulatok tagjaiért (László Teréz csop.)
Vasárnap 9:30 †Péter István és †Anna, Ferenc †Katalin és †Erzsébet
11:30 –  a hívekért


Hittanórák időpontja a következő, melyre szeretettel várom a gyermekeket, fiatalokat:

Hétfőn:  15:00 – Előkészítősök, I. és II. osztály

15:40 – III. osztály – Elsőáldozók

Kedden: 16:00 – IV. és V. osztály

17:00 – VI., VII., VIII. osztály

18:00 – IX., X. és XI. osztály – Bérmálkozási felkészítő

Szombaton: 19:00 – Ifi est

Május a Szűzanya hónapja. Minden szentmise előtt 15 perccel májusi ájtatosságot végzünk a Szűzanya tiszteletére.

 

Elhunytjai voltak Egyházközségünknek: Bálint János (97.) a Sólyom utcából és Szabó Ida(89.) a M. Sadoveanu utcából.       
Isten adjon örök boldogságot nekik.

Azt parancsolom nektek, hogy szeressétek egymást!
                                                                                                                                                                                                      Jn 15,9-17            

HIRDETÉSEK


Húsvét 5. vasárnapján


2021. május 2. 

A héten a következő, névnapjukat ünneplő testvéreinket köszönthetjük:

Ma  HÚSVÉT 5. VASÁRNAPJA, Szt. Atanáz, Szt. Zsigmond, Zoé, Édesanyák napja

3 H Szt. Fülöp és Jakab apostolok, Irma, Tímea

4 K Bold. Ceferino Giménez Malla vértanú, Szt. Flórián, Mónika

5 Sz Szt. Irén, Gothárd és Györgyi

6 Cs Ivett, Frida, Eliz, Tamara

7 P Boldog Gizella, Dalma

8 Sz Győző, Mihály, Annamária

9 HÚSVÉT 6.Vasárnapja, Gergely, Katinka, Izabella, Karola

Isten éltesse névnapot, a születésnapot, házassági évfordulót, és más családi eseményt ünneplőket!


Szentmisék a hét folyamán:

Hétfőn 17:00 – †Szabó Gábor és †Mónika l.ü.

               18:00 – †Máthé Sándor l.ü. -6 hetes- megemlékezés

Kedden   8:00 MR – †Balla Árpád l.ü.

Szerdán 8:00 MR – szándékra, elsőszerda– 20-órakor szentmise MR-kápolna

Csütörtökön – 17:00 – †Simó Dénes és †Eszter l.ü.

Pénteken 8:00 – †Szente János és †Margit l.ü., meglátogatjuk az elsőpéntekes betegeket
                    17:00 –  KERESZTÚT A SZÉKELY KÁLVÁRIÁN

Vasárnap 9:30 – †Jakab Béla l.ü.

                    11:30 – A HÍVEKÉRT / ELSŐÁLDOZÁS

Május folyamán: minden szentmise előtt 15 perccel májusi ájtatosságot tartunk.

Hálásan fogadjuk azok adományát, akik az adójuk 3,5%-át a templomunk javára ajánlják fel. Űrlapot az újságos asztalnál vagy a Plébánián kaphatnak. (még két hét).

Ajánljuk sajtókiadványainkat szeretettel!

             Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki bennem marad, és én őbenne, az bő termést hoz.  Jn. 15, 1-8

                                                                                 HIRDETÉSEK

Húsvét 4. vasárnapján

2021 április 25.

 

 

A következő névnapjukat ünneplő testvéreket köszöntjük ezen a héten:

Ma  HÚSVÉT 4. VASÁRNAPJA: Szt. Márk evangélista, Csongor

26 H  Sz Ervin, Ibolya, Kilit

27  K   Szt. Zita, Marianna

28  Sz  Chanel Szt. Péter, Grignion Szt. Lajos Mária (Mária Légió alap.), Valéria

29  Cs  Sziénai Szt. Katalin (Európa társvédőszentje), Tihamér

30  P  V. Szt. Piusz pápa, Zsófia, Kitti, Mariann

Május 1  Szo  Szt. József, a munkás ünnepe

2  HÚSVÉT 5. VASÁRNAPJA, Szt. Atanáz, Szt. Zsigmond, Zoé, Édesanyák napja

 

Isten áldja, és éltesse sokáig mindazokat, akik a héten névnapot, születésnapot ünnepelnek!


Szentmisék a hét folyamán:

Hétfőn 17:00 Fancsali Imre és †Berta l.ü.

Kedden 8:00 MR – †Both Oszkár,András és Margit l.ü.

Szerdán 8:00 MR a Rózsafűzér Társulatok élő tagjaiért

Csütörtökön 17:00Barabás András és Juliánna l.ü.

Pénteken 8:00Hajdó István , Juliánna, és Lénárda nővér l.ü.

Szombaton 9:30-SZENT JÓZSEF A MUNKÁS TISZTELETÉRE

Vasárnap 9:30 – Mária Légió szándékára, Elsővasárnap, szentségimádás lesz a két szentmise között.

                    11:30 A HÍVEKÉRT


–Szeretettel várom az elsőáldozásra készülő gyermekeket hittanórára, holnap (Hétfőn) 15,30-órára.

Hétfőn a szentmise után lektortalálkozó van, melyre szeretettel várunk minden lektort, új jelentkezőket is szívesen fogadunk.

Isten fizesse azok adományát, akik adójuk 3,5%-át Egyházközségünk javára ajánlják fel.

Szeretettel ajánljuk figyelmükbe a kijáratnál megvásárolható keresztény sajtótermékeket

 

„Én vagyok a jó Pásztor, * Ismerem juhaimat, és juhaim ismernek engem.”

                                                                                                                                                                                  Jn 10,14 – 8    

HIRDETÉSEK

Húsvét 3. vasárnapja

2021. április 18.

De ő így szólt hozzájuk: „Miért ijedtetek meg, s miért támad kétely szívetekben? Nézzétek meg a kezem és a lábam!
Én vagyok.
Tapogassatok meg és lássatok! A szellemnek nincs húsa és csontja, de mint látjátok, nekem van.”
Lk 24, 38-39


A következő névnapjukat ünneplő testvéreket köszöntjük ezen a héten:

18 Ma HÚSVÉT 3.Vasárnapja Szt. Apolló, Andrea, Ilma

19 H Szt. Emma, Malvin, Zseraldina

20 K Tivadar, Tihamér, Töhötöm

21 Sz Szt. Anzelm, Konrád, Zsombor

22 Cs Noémi, Csilla, Noé

23 P Szt. Adalbert, Béla.

24 Sz Szt. György, Sigmaringeni Szt. Fidél, Debora, Gyöngyi

25 HÚSVÉT 4.Vasárnapja, (Papi hivatások vasárnapja), Szt. Márk evangélista, Csongor

Isten éltesse a névnapot, születésnapot, házassági évfordulót vagy egyéb családi eseményt ünneplőket!


Szentmisék a hét folyamán:

Hétfőn: 17:00 – Szándékra

Kedden: 8:00 Mária Rádió kápolnájában – † Vass Mózes és †Veronika l.ü.

Szerdán: 8:00 Mária Rádió kápolnájában – † László Albert, Veronika, Domokos, Jozefa és Vilma l.ü.

Szeretettel hívjuk és várjuk a Kedves Híveket a Tridumra. Belekapcsolódva ebbe a háromnapos előkészületbe, lelkileg is felkészülünk egyházközségünk közös ünnepére, melynek programja a következő:

Csütörtökön (22-én): 18:00 SZENTMISE †András Ferenc és †Magdolna l.ü.

                                       19:00 Szentségimádás

Pénteken (23-én):       8:00 Szentmise – †Simon Attila l.ü

                                       17:00 Gyermekek keresztútja

                                       18:00 SZENTMISE

Szombaton (24-én): 18:00 SZENTMISE utána búzaszentelés

Vasárnap (25-én): 13:00 – Egyházközségünk búcsúja, Szent György vértanú emlékezete


–Sajtókiadványainkat ajánljuk szeretettel

–Szeretettel várom az elsőáldozásra készülő gyermekeket hittanórára, holnap (Hétfőn) 15,30-órára.

Mindenkinek Isten áldotta szép vasárnapot és áldásos hetet kívánok!

 HIRDETÉSEK
Húsvét 2. Vasárnapján

2021. április

Békesség nektek!

 

 

A következő névnapjukat ünneplő testvéreket köszöntjük ezen a héten:

11V HÚSVÉT 2. VASÁRNAPJA, IRGALMASSÁG VASÁRNAPJA,

Szt. Szaniszló, Szt. Leó

12 H Gyula, Dániel

13 K  I. Szt. Márton Pápa, Hermina, Ida

14 Sz Jusztin, Jusztina, Tibor, Tiborc

15 Cs Anasztázia, Tas, Emese

16 P Soubirous Szt. Mária, Bernadett, Labre Szt. Benedek, Csongor, Bánk, Győző

17 Szo Szt. Rudolf, Rezső

18 HÚSVÉT 3. VASÁRNAPJA Szt. Apolló, Andrea, Ilma

 

Isten éltesse a névnapot, születésnapot, házassági évfordulót vagy egyéb családi eseményt ünneplőket!

 

Szentmisék a hét folyamán:

Hétfőn:17:00 – Szándékra

Kedden: 8:00 MR – †Jakab Gáspár és Anna l.ü.

Szerdán: 8:00 MR – †Toásó Imre és Terike l.ü.

Csütörtökön: 17:00 – †Tófalvi Julianna l.ü. -6 hetes megemlékezés-

Pénteken: 8:00 – †Koszta Vencel, Eszter és Tibike l.ü.

Vasárnap: 9:30 – Borbély Béla l.ü.

11:30 – a Hívekért


 –Szeretettel várom az elsőáldozásra készülő gyermekeket hittanórára, holnap (Hétfőn) 15,30-órára.
Előre hirdetjük,
                                                                                       Egyházközségünk búcsúját, Szent György vértanú emlékezetét

április 25.-én, vasárnap, 13:00 órától ünnepeljük (részletek jövő vasárnap)

–Sajtókiadványainkat megtalálják az újságos asztalnál – ajánljuk szeretettel –

„Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat!”

HIRDETÉSEK

Húsvétvasárnap

2021 április 4.

„Feltámadtam, és mindig veled vagyok. Alleluja!”

Ezen öröm töltse be mindazokat, akik a héten névnapot, születésnapot ünnepelnek!

 

4 V HÚSVÉTVASÁRNAP, URUNK FELTÁMADÁSA

            Szt. Izidor, Csaba, Ambrus, Kerény

5 H Húsvéthétfő, Ferrer Szt. Vince, Kocsárd, Teodóra, Honoráta

6 K Szt. Celesztin, Taksony, Bíborka, Vilmos, Ruben

7 Sze De la Salle Szt. János, Szt. Herman, Orsolya

8 Cs Szt. Valér, Valter, Dénes, Lídia

9 P Dömötör, Erkard, Ákos

10 Szo Ezekiel, Zsolt

11 V HÚSVÉT 2. VASÁRNAPJA, IRGALMASSÁG VASÁRNAPJA, Szt. Szaniszló, Szt. Leó

 

Isten éltesse a névnapot, születésnapot, házassági évfordulót, családi eseményt ünneplőket!

Szentmisék a hét folyamán:

Hétfő: Húsvét másodnapja, szentmise 9:30 és 11:30

Kedd:    8:00 MR – szándékra*

Szerda:  8:00 MR – szándékra* /

Elsőszerda imavirrasztás és szentmise 20,00 a MR kápolnájában

Csütörtök: 17:00 – †Bokor Béla l.ü.

Péntek: 8:00 – szándékra

Vasárnap: 9:30 –† Bálint István és† Dénes l.ü.

11:30 – a Hívekért


–Isten fizessével köszönöm meg, a munkatársaknak, a kórusnak és minden segítőnknek, adományozónak, jótevőnek az Ünnepünk szépségéért, magasztosságáért végzett minden szolgálatát, adományát! Kérem a feltámadt Krisztus áldását mindannyiuk életére.

–Körlevél

–Sajtókiadványainkat megtalálják az újságos asztalnál – ajánljuk szeretettel –

 

Mindenkinek Isten áldotta HÚSVÉTI ÜNNEPEKET kívánok!

HIRDETÉSEK

ADVENT 4. VASÁRNAPJÁN

  1. december 20.

Ezen a héten a következő névnapjukat ünneplő testvéreinket köszöntjük:

21  H   Canisius Szt. Péter, Petra, Tamás

22  K   Zénó, Anikó

23  Sz  Kenty Szt. János, Viktória

24  Cs  Szt. Ádám és Éva, Adél

25  P    JÉZUS KRISZTUS SZÜLETÉSE, -Karácsony-, Eugénia

26  Sz  Szt. István első vértanú

27  V   SZENT CSALÁD VASÁRNAPJA, Szt. János apostol

Isten éltesse névnapot, a születésnapot és más családi eseményt ünnepelőket!

Advent-hajnali szentmise lesz hétfőn, kedden és szerdán

– 5:25-től Rózsafüzér,  5:55-től Úrangyala,

– 6:00 órától szentmise. A szentmisék előtt és után szentgyónási lehetőség van

Hétfőn: †Ambrus Ferenc és †Vilma l.ü.

Kedden: †Tamás Ilona l.ü.

          17:00 órától a Szépkorúak, (idősek) angyalváró szentmiséje

Szerdán: †Fancsali Ida l.ü. -6 hetes megemlékezés-

Szerdán meglátogatom a betegeket, lehetőséget adva, hogy elvégezzék a szentgyónásukat.

Dec. 24 csütörtök, Karácsony szenvedeje ünneplése Szombatfalván:

18:30 órakor a fiatalok karácsonyi előadása, utána szentmise

A Szent Miklós plébániatemplom előtti téren a szentmise 20:00 órakor kezdődik

Dec. 25 péntek: Karácsony Ünnepe – Szentmisék 9:30 és 11:30 órakor

Dec. 26 szombat: Karácsony másodnapja – Szentmisék 9:30 és 11:30 órakor

Dec. 27 vasárnap: Szent Család Ünnepe – családok megáldása 9:30 és 11:30 órakor

A Főegyházmegyei családpasztoráció támogatására tartunk gyűjtést Szent Család ünnepén. Segítsük egymást, hogy a családok ügyének szolgálata ne lankadjon ezekben az időkben sem. Isten fizesse adományaikat.

Az ünnepi miserendet és a házszentelés programját kövessék a Csengettyű ünnepi számában, amit a hét folyamán mindenkihez eljuttatunk.

Isten fizesse a karácsonyi szeretetkosarunkba hozott adományaikat.

Sajtókiadványainkat, naptárainkat megtalálják az újságos asztalnál. Lehetőség van vásárolni falinaptárt is.

„Az Úr szolgálója vagyok, teljesedjenek hát be rajtam szavaid.”